KLASYFIKACJA 2021/2022

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI
Szkoły Podstawowej im. ?Inki? Danuty Siedzikówny w Wągrodnie

w roku szkolnym 2021/2022

 

I SEMESTR
1 września 2021 r. ? 30 stycznia 2022 r.

 

Wystawienie ocen proponowanych, zagrożeń oceną niedostateczną oraz obniżonym zachowaniem do 13 grudnia

 wystawienie ocen właściwych do 21 stycznia 2022 roku.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 26 stycznia 2022 roku

 

II SEMESTR
14 lutego 2022 r. ? 24 czerwca 2022 r.

 

Wystawienie ocen proponowanych, zagrożeń oceną niedostateczną oraz obniżonym zachowaniem do 9 maja 2022

wystawienie ocen właściwych  do 13 czerwca 2022 roku.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 15 czerwca 2022 roku