KONTAKT

Szkoła dzieli się na dwa budynki:
A w Wągrodnie i B w Rui.

Wągrodno 35 (budynek A) numer telefonu numer telefonu 76 858 03 30

 

Ruja 60-61 (budynek B) – w którym mieści się Sekretariat numer telefonu 76 858 03 12 

 

Adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa
im. “Inki” Danuty Siedzikówny
w Wągrodnie
Ruja 60-61, 59-243 Ruja

e-mail: szkola.wagrodno@onet.eu