KLASA I

Zapisy dzieci na rok 2023/2024

do klasy I

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

Szkoły Podstawowej im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie

zgłoszenie do kl.I dzieci z obwodu 2023-2024

wniosek o przyjęcie dziecka do kl.I nie zamieszkałego w obwodzie

W terminie od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 17 marca 2023 r. trwają zapisy dzieci z rocznika 2016 do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

 Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły można pobierać w sekretariacie szkoły w budynku w Wągrodnie w godz.9:00 do 12:00 lub ze szkolnej strony internetowej : www.spwagrodno.pl

 

 ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ 

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie przyjmuje się:
  2. a) dzieci zamieszkałe  w obwodzie Szkoły Podstawowej im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie na podstawie zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów.

      Obwód Szkoły stanowią wsie: Brennik, Dzierżkowice, Janowice, Komorniki, Lasowice, Polanka, Rogoźnik, Ruja, Strzałkowice, Tyniec Legnicki, Usza, Wągrodno,

  1. b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami
  2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Dla kandydatów z obwodu szkoły – zgłoszenie.
  2. Dla kandydatów spoza obwodu szkoły – wniosek.

3. Oświadczenie w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności, niezbędnego do wydania legitymacji dla uczniów  niepełnosprawnych.