KLASA I

Zapisy dzieci na rok 2022/2023

do klasy I

Szkoły Podstawowej im. ?Inki? Danuty Siedzikówny 

w Wągrodnie

 W terminie od dnia

07 marca 2022 r. do dnia 18 marca 2022 r.

 

Wnioski o przyjęcie dzieci do Punktu Przedszkolnego  można pobierać:
? w Punkcie Przedszkolnym w godz. 8:00 ? 12 :00
? w sekretariacie w budynku A szkoły w Wągrodnie
?  ze szkolnej strony internetowej: www.spwagrodno.pl

 

 Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły można pobierać w sekretariacie szkoły w budynku w Wągrodnie w godz. 9:00 do 12:00 lub ze szkolnej strony internetowej : www.spwagrodno.pl

 ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ 

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie przyjmuje się:
  2. a) dzieci zamieszkałe  w obwodzie Szkoły Podstawowej im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie na podstawie zgłoszenia rodziców /prawnych opiekunów.
Obwód Szkoły stanowią wsie: Brennik, Dzierżkowice, Janowice, Komorniki, Lasowice, Polanka, Rogoźnik, Ruja, Strzałkowice, Tyniec Legnicki, Usza, Wągrodno,
  1. b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej,  w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami – dowóz pociechy we własnym zakresie.

  2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Dla kandydatów z obwodu szkoły – zgłoszenie

  2. Dla kandydatów spoza obwodu szkoły – wniosek

  3. Oświadczenie w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności, niezbędnego do wydania legitymacji dla uczniów niepełnosprawnych.

 

ZAPRASZAMY ! ! !