Wągrodno

Klasa 1 a

Godziny

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:10 – 08:55

1

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

09:00 – 09:45

2

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

09:50 – 10:35

3

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

10:50 – 11:35

4

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

11:40 -12:25

5

religia

kółko zainteresowań

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

Klasa 2 a

Godziny

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:10 – 08:55

1

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

09:00 – 09:45

2

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

09:50 – 10:35

3

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

10:50 – 11:35

4

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

11:40 – 12:25

5

 

koło zainteresowań

edukacja wczesnoszkolna

religia

 

 

Klasa 3 a

Godziny

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:10 – 08:55

1

edukacja wczesnoszkolna

religia

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

09:00 – 09:45

2

edukacja wczesnoszkolna

 religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

09:50 – 10:35

3

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

10:50 – 11:35

4

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

11:40 – 12:25

5

koło zainteresowań

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

koło zainteresowań

 

 

Klasa 4 a

Godziny

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08:10 – 08:55

1

matematyka

wychowanie fizyczne

plastyka

technika

informatyka
gr. 1

09:00 – 09:45

2

matematyka

 przyroda

muzyka

religia

informatyka
gr. 2

09:50 – 10:35

3

język polski

język polski

język polski

język polski

język polski

10:50 – 11:35

4

wychowanie fizyczne

religia

wychowanie fizyczne

zaj. z wych.

matematyka

11:40 – 12:25

5

wychowanie fizyczne

język angielski

matematyka

język angielski

język angielski

12:30 – 13:15

6

 

historia

 

przyroda