Sekretariat

 Sekretariat Szkoły Podstawowej

im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie

znajduje się w budynku B w Rui.

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00

SEKRETARZ SZKOŁY – Beata Merena

Telefon: 76 858 03 12

e-mail: szkola.wagrodno@onet.eu