Historia szkoły

Historia Szkoły Podstawowej im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie

          Szkoła powstała w grudniu 1945 roku. Według informacji zawartych w Kronice Szkoły, prowadzonej przez jedną z nauczycielek , wieś Wangten, później Wągrodzin, obecnie Wągrodno, była pierwszą czysto polską osadą w gminie Ruja. Zamieszkiwały ją 53 rodziny, wśród których przeważał element napływowy ze wschodu. To właśnie tutaj powstała pierwsza polska szkoła w gminie Ruja. W roku szkolnym 1946-1947 został przeprowadzony remont zaadoptowanego budynku oraz założona dokumentacja szkolna. Naukę w klasach łączonych prowadziła pani Jadwiga Przybylska, pełniąca równocześnie funkcję kierownika szkoły. Do szkoły uczęszczało 64 dzieci zróżnicowanych wiekowo. Po pięcioletnim okresie pracy okazało się, że budynek jest zbyt mały i dla potrzeb nauczania zagospodarowano opuszczoną plebanię. Kolejne lata sprzyjały rozwojowi szkoły, która dzięki zaangażowaniu nauczycieli stała się głównym ośrodkiem kultury we wsi.

W związku z tym, że w roku 1969 okazało się, że budynek plebanii nie spełnia warunków technicznych, co grozi zawaleniem, władze zwierzchnie nosiły się z zamiarem likwidacji szkoły. Mieszkańcy wsi  postanowili utrzymać szkołę i wybudować nowy budynek, w którym będą mogły uczyć się ich dzieci. Na czas budowy udostępnili uczniom swoje domy i zaoferowali pomoc w rozbiórce, kopaniu fundamentów, zwożeniu materiałów, a później urządzaniu pomieszczeń i niwelowaniu terenu wokół szkoły. Nowy budynek został oddany do użytku w 1974 roku.

W roku 1996, pomimo protestu rodziców, uchwałą Rady Gminy zlikwidowano szkołę jako samodzielną placówkę i rozpoczęła ona funkcjonowanie w nowej strukturze administracyjnej jako budynek C Szkoły Podstawowej w Rui.

W związku z wejściem w życie reformy oświaty i koniecznością utworzenia gimnazjum w Rui przed Wągrodnem pojawiła się szansa odzyskania autonomii. Dzięki staraniom rodziców od 1 września 1999 roku przywrócono nazwę szkoły i stała się ona jedyną sześcioklasową szkołą podstawową w gminie Ruja funkcjonującą w budynkach w Wągrodnie i Polance.

1 września 2017 w związku z kolejną reformą oświaty, likwidującą gimnazja, Szkoła Podstawowa w Wągrodnie stała się ośmioklasową placówką prowadzącą nauczanie w trzech budynkach: Wągrodno 35 (budynek A), Polanka 13 (budynek B) i Ruja 60-61 (budynek C).

1 września 2019 roku w związku z niżem demograficznym placówka zaczęła prowadzić nauczanie w dwóch budynkach: Wągrodno 35 (budynek A) i Ruja 60-61 (budynek B).