O SZKOLE

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie mają maksymalnie zróżnicowane zajęcia lekcyjne, aby doświadczali różnych sytuacji i aktywności edukacyjnych. Zdecydowanie unikamy nudy i rutyny, nie tłumimy w dzieciach naturalnej ciekawości świata i chęci eksperymentowania.

W naszej Szkole: uczymy się, współpracujemy, odkrywamy, bawimy się, ruszamy się, robimy własnymi rękami, śpiewamy i gramy, odpoczywamy, rozmawiamy ze sobą, dbamy o siebie, klasę i szkołę.