ZEBRANIA Z RODZICAMI

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
Szkoły Podstawowej im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie
w roku szkolnym 2021/2022

8 września 2021 roku

godz. 15:30 i 16:00

WĄGRODNO 35 – budynek A

RUJA 60-61 – budynek B

 

26 października 2021 roku

 

godz. 16:00

 

WĄGRODNO 35 – budynek A

 

27 października 2021 roku

 

godz. 16:00

 

RUJA 60-61 – budynek B

 

14 grudnia 2021 roku

 

godz. 16:00

 

WĄGRODNO 35 – budynek A

** Przedstawienie ocen proponowanych, zagrożeń oceną niedostateczną oraz obniżeniem oceny z zachowania

 

15 grudnia 2021 roku

 

godz. 16:00

 

RUJA 60-61 – budynek B

** Przedstawienie ocen proponowanych, zagrożeń oceną niedostateczną oraz obniżeniem oceny z zachowania

 

12 stycznia 2022 roku

 

godz. 16:00

 

KONSULTACJE W BUDYNKU B (Ruja 60-61)

 

15 marca 2022 roku

 

godz. 16:00

 

WĄGRODNO 35 – budynek A

 

 

16 marca 2022 roku

 

godz. 16:00

 

RUJA 60-61 ? budynek B

 

 

10 maja 2022 roku

 

godz. 16:00

 

WĄGRODNO 35 – budynek A

** Przedstawienie ocen proponowanych, zagrożeń oceną niedostateczną oraz obniżeniem oceny z zachowania

 

11 maja 2022 roku

 

godz. 16:00

 

RUJA 60-61 ? budynek B

** Przedstawienie ocen proponowanych, zagrożeń oceną niedostateczną oraz obniżeniem oceny z zachowania

 

8 czerwca 2022 roku

 

godz. 16:00

 

KONSULTACJE W BUDYNKU B
(Ruja 60-61)

 

*Bardzo proszę o zachowanie uwagi względem terminu zebrań, ponieważ dzieli się on na budynki, daty i godziny spotkań.