Organizacja roku szkolnego 2021/2022

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2021/2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

1 września 2021 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2021 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1. pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

Ferie zimowe

 

31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin ósmoklasisty

………………….. – termin główny
……………… 2022 r. – termin dodatkowy

(podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. A tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.);

§5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512 ze zm.).

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

24 czerwca 2022 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002  r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432, z późn. zm) oraz  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U.. poz.1 603)

Ferie letnie

 

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)oraz  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U.. poz.1 603)