Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA PRACUJE:                                                     

Wągrodno (budynek A) – 07:20 – 13:20

Ruja (budynek B) – 07:00 – 14:30

Nasza Świetlica:

Sprawuje opiekę wychowawczą nad dziećmi z wszystkich klas, które dojeżdżają do szkoły, oczekują na rodziców lub zajęcia dodatkowe. wychowawcy świetlicy organizują pomoc uczniom mającym trudności dydaktyczne lub wychowawcze.

Zasady gwarantujące bezpieczną drogę do szkoły:

– pamiętaj , aby Twoje dziecko zawsze było widoczne na drodze, nosiło odblaski,

– nie pozwalaj dziecku słuchać muzyki, czy korzystać z telefonu komórkowego, gdy idzie do szkoły,

– zapoznaj dziecko z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego (aby zachowało szczególną ostrożność na pasach, podczas przechodzenia przez ulicę),

– przypomnij dziecku, aby zawsze było skoncentrowane na otoczeniu!