REKRUTACJA

 Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

1 ZAKŁADKA Punkt Przedszkolny w Rui

2 ZAKŁADKA Oddział Przedszkolny (zerówka) w Wągrodnie

3 ZAKŁADKA Klasa I w Wągrodnie