REKRUTACJA

 Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

1 ZAKŁADKA Punkt Przedszkolny w Rui

2 ZAKŁADKA Oddział Przedszkolny (zerówka) w Wągrodnie

3 ZAKŁADKA Klasa I w Wągrodnie