List DKO do rodziców klas 8

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych!
Od połowy maja br. rozpocznie się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Państwa dzieci będą ubiegać się o miejsca w wybranych szkołach, rywalizować z innymi
ósmoklasistami o spełnienie swoich marzeń. Nikogo przekonywać nie trzeba, że wybór
szkoły ponadpodstawowej i profilu oddziału (potocznie nazywanego klasą) jest niezmiernie
ważny i często w decydującym stopniu rozstrzyga o dalszym życiu. Spieszę więc
z użytecznymi informacjami i radami.

Pobierz cały list TUTAJ:

list DKO20230504