Zarządzenie 2021

Zarządzenie nr 10/2021

w dniu 02 marca 2021 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ruja na rok szkolny 2021/2022

>> ZARZĄDZENIE NR 10 <<