ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY w Wągrodnie

R E K R U T A C J A

2021 / 2022

*proszę kliknąć na powyższy obrazek

Zapisy dzieci na rok 2021/2022
do Oddziału Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej
im.  „Inki” Danuty Siedzikówny 
w Wągrodnie

W terminie od dnia 08 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. odbędą się zapisy dzieci w wieku 6 lat do Oddziału Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej
im. „Inki” Danuty Siedzikówny
w Wągrodnie

 Wnioski o przyjęcie dzieci do Oddziału Przedszkolnego można pobierać:
w sekretariacie szkoły w budynku w Wągrodnie w godz. 7:00 – 12:00 lub ze szkolnej strony internetowej: www.spwagrodno.pl