Zarządzenie 2021

Zarządzenie nr 9/2021

w dniu 02 marca 2021 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Ruja na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 2 marca 2021 roku