PUNKT PRZEDSZKOLNY w Rui

2021 / 2022

*proszę kliknąć w powyższy obrazek

Zapisy do Punktu Przedszkolnego w Rui
przy Szkole Podstawowej
im. „Inki” Danuty Siedzikówny 
w Wągrodnie

 W terminie od dnia 08 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r. trwają zapisy dzieci
w wieku
od 2,5 lat do 6 lat do Punktu Przedszkolnego w Rui
przy Szkole Podstawowej
im. „Inki” Danuty Siedzikówny
w Wągrodnie
na rok  2021/2022

 Wnioski o przyjęcie dzieci do Punktu Przedszkolnego w Rui można pobierać:
– w Punkcie Przedszkolnym w Rui w godz. 8:00 – 12 :00
– w sekretariacie w budynku szkoły w Wągrodnie
–  ze szkolnej strony internetowej: www.spwagrodno.pl