ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. „INKI” DANUTY SIEDZIKÓWNY W WĄGRODNIE


W terminie od dnia 02 marca 2020 r. do dnia 17 kwietnia 2020 r. trwają zapisy dzieci w wieku 6 lat

do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie

na rok 2020/2021

       

Wnioski o przyjęcie dzieci do Oddziału Przedszkolnego można pobierać ze szkolnej strony internetowej w ZAKŁADCE: 

REKRUTACJAODDZIAŁ PRZEDSZKOLNYWNIOSKI

 Wypełnione dokumenty należy wysłać na adres: szkola.wagrodno@onet.eu lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie, Wągrodno 35, 59-243 Ruja