Zarządzenia

Spis zarządzeń:

  1. Zarządzenie nr 14/2020 – Wójt Gminy Ruja – z dnia 27 marca 2020 r. dotyczy: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ruja na rok szkolny 2020/2021 – załącznik do zarządzenia Zarządzenie 14