KLASA I

 

 W terminie od dnia 16 marca 2020r. do dnia 17 kwietnia 2020 r. trwają zapisy dzieci z rocznika 2013 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. „Inki”  Danuty Siedzikówny w Wągrodnie

na rok szkolny 2020/2021

ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ:

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmuje się:

a) Dzieci zamieszkałe  w obwodzie Szkoły Podstawowej im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie na podstawie zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów.

Obwód Szkoły stanowią wsie: Brennik, Dzierżkowice, Janowice, Komorniki, Lasowice, Polanka, Rogoźnik, Ruja, Strzałkowice, Tyniec Legnicki, Usza, Wągrodno.

b) Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie,  w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

UWAGA: W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Dla kandydatów z obwodu szkoły – Zgłoszenie do I klasy
  2. Dla kandydatów spoza obwodu szkoły – Wniosek o przyjęcie do klasy I
  3. Oświadczenie w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności, niezbędnego do wydania legitymacji dla uczniów niepełnosprawnych.

Wypełnione dokumenty należy wysłać na adres: szkola.wagrodno@onet.eu lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie, Wągrodno 35, 59-243 Ruja

ZAPRASZAMY ! ! !