Zarządzenia

Spis zarządzeń:

  1. Zarządzenie nr 13/2020 – Wójt Gminy Ruja – z dn. 27 marca 2020 roku dotyczy: zmiany zarządzenia w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ruja, na rok szkolny 2020/2021  – załącznik: Zarządzenie 13.2020