Podręczniki kupowane przez rodziców

Rodzice na rok szkolny 2019/2020 kupują tylko podręczniki oraz ćwiczeń do przedmiotów dodatkowych zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem.

 

Klasa 1

Żyjemy w Bożym świecie. Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej.

E.Kondrak

D.Kurpiński

J.Snopek

JEDNOŚĆ

Kielce

 

Klasa 2

Idziemy do Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy 2 szkoły podstawowej.

D.Kurpiński

J.Snopek

JEDNOŚĆ

Kielce

 

Klasa 3

Jezus jest z nami. Podręcznik do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej.

D.Kurpiński

J.Snopek

JEDNOŚĆ

Kielce

 

Klasa 4

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej oraz ćwiczenia

red. T. Król

 

RUBIKON

Miejsce pełne BOGActw Podręcznik do religii

Ks.dr K.Mielnicki

E.Kondrak

E.Parszewska

JEDNOŚĆ

Kielce

 

Klasa 5 Proszę zakupić podręczniki:

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej oraz ćwiczenia

T. Król (red.)

RUBIKON

 

Spotkania uBOGAcające. Podręcznik do religii

Ks.dr K.Mielnicki

E.Kondrak

E.Parszewska

JEDNOŚĆ

Kielce

 

Klasa 6 Proszę zakupić podręczniki:

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz ćwiczenia

T. Król (red.)

RUBIKON

Tajemnice Bogatego życia. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej.

Ks.dr K.Mielnicki

E.Kondrak

E.Parszewska

JEDNOŚĆ

Kielce

 

Klasa 7 Proszę zakupić podręczniki:

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik do klasy 7  wraz z ćwiczeniami

T. Król (red.)

RUBIKON

Błogosławieni, którzy szukają    Jezusa?

Ks.dr K.Mielnicki

E.Kondrak

E.Parszewska

JEDNOŚĆ

Kielce

                                                                                                      

Klasa 8

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik do klasy 8  wraz z ćwiczeniami

T. Król (red.)

RUBIKON

Jezus uczy i zbawia – w drodze do Emaus

Ks. Z. Marek

WAM Kraków