Klasa pierwsza

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĄGRODNIE

 

 W terminie od dnia 11 marca 2019r. do dnia 22 marca 2019 r. trwają zapisy dzieci z rocznika 2012 do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

Wniosek do pobrania: Wniosek klasa pierwsza (29 pobrań)

 Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły można również pobierać w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 ? 15:00.

 ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmuje się:
  2. a) dzieci zamieszkałe  w obwodzie Szkoły Podstawowej w Wągrodnie na podstawie zgłoszenia rodziców, prawnych opiekunów.

Obwód Szkoły stanowią wsie: Brennik, Dzierżkowice, Janowice, Komorniki, Lasowice, Polanka, Rogoźnik,Ruja, Strzałkowice, Tyniec Legnicki, Usza, Wągrodno,

  1. b) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej,  w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej ustala Komisja Rekrutacyjna.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Dla kandydatów z obwodu szkoły – zgłoszenie
  2. Dla kandydatów spoza obwodu szkoły – wniosek
  3. Oświadczenie w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności, niezbędnego do wydania legitymacji dla uczniów niepełnosprawnych.