Klasy IV – VIII

Uczniowie klas IV-VII uczą się w trzech budynkach Szkoły Podstawowej w Wągrodnie. Do klas tych uczęszcza razem 109 uczniów, dowożonych autobusem gminnym. Klasy siódme, a w przyszłym roku szkolnym klasy ósme, uczą się w budynku C (Ruja).

Klasy IV realizują Nową Podstawę Programową. Uczniowie naszej szkoły maja możliwość korzystania z różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania, są to:

  1. zajęcia wyrównawcze z matematyki
  2. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
  3. zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
  4. koło matematyczne
  5. koło historyczne
  6. koło biologiczne
  7. koło szachowe,
  8. koło sportowe

Młodzież chętnie angażuje się w organizowanie uroczystości i imprez oraz prac społecznych. Bierze udział we wszelkich działaniach wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych – są to apele, warsztaty i wycieczki. W budynku A i B od ponad 10 lat odbywają się koncerty muzyczne organizowane przez Lubuskie Biuro Koncertowe. Daje to możliwość wysłuchania „na żywo” koncertów w wykonaniu artystów muzyków.

Aby rozwijać zainteresowania uczniów organizowane są wycieczki dalsze i bliższe. W tym roku zwiedzali Sztolnię w Walimiu, a także Centrum Edukacji „Salamandra” w Myśliborzu, gdzie uczestniczyli w 2 dniowych warsztatach ekologicznych. Szkoła nasza współpracuje z PTTK w Prochowicach i w ramach tej współpracy uczniowie wzięli udział w rajdzie „Witaj Wiosno” a także w wycieczce do Krakowa.

Odbyło się też wiele wycieczek tematycznych do Wrocławia („Go Jump”, Jarmark Bożonarodzeniowy), do kina i teatru.

Nauczyciele angażują się w organizację aktywnego wypoczynku młodzieży w czasie ferii zimowych. Zorganizowali szereg wyjazdów do Środy Śląskiej. W ramach wolontariatu uczniowie zbierają nakrętki od napojów a także współpracują z fundacją „Sursum Corda”, zbierając datki na tę organizację. Wszystkie te działania przyczyniają się do harmonijnego i wielostronnego rozwoju uczniów.