Oddziały przedszkolne

Do oddziałów przedszkolnych w naszej szkole uczęszczają dzieci  wieku 5 i 6 lat. Zajęcia odbywają się w kolorowych salach, wyposażonych w różnorodne pomoce dydaktyczne, kąciki zainteresowań i zabaw oraz tablicę multimedialną. Realizacja zadań edukacyjnych według Nowej Podstawy Programowej przebiega w ustalonym rytmie dnia, co wpływa na wszechstronny rozwój dzieci.

Podstawą działalności dzieci jest zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności  we wszystkich sferach rozwoju: poznawczego, emocjonalnego, społecznego oraz w zakresie rozwoju ruchowego. Oprócz wszelkich działań dydaktyczno- wychowawczych dzieci rozwijają swoje zdolności poznawcze oraz uczą się współdziałania w grupie rówieśników, radzenia sobie z trudnościami, otwartości w kontaktach z innymi, poprzez liczne zajęcia plastyczne, muzyczne i taneczne.

Codzienne wyjścia na powietrze, spacery, korzystanie z placu zabaw i boiska szkolnego, wpływają na rozwój ruchowy dzieci, zachęcają do aktywności fizycznej.

Zapewniamy naszym podopiecznym bogaty kalendarz imprez i wydarzeń przedszkolnych: wycieczki, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, zajęcia biblioteczne. Aktywnie uczestniczymy w konkursach, akcjach charytatywnych, na terenie szkoły i poza nią.

Dzieci w naszej placówce  wzbogacają umiejętności i wiedzę nie tylko podczas zajęć obowiązkowych, ale także w trakcie zajęć dodatkowych: język angielski i religia.

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci  do rozpoczęcia nauki w klasie I.