Punkt Przedszkolny

Punkt Przedszkolny dla dzieci 3, 4 i 5 – letnich zlokalizowany jest w miejscowości Ruja przy Szkole Podstawowej w Wągrodnie. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.
Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz Program Wychowania Przedszkolnego „Nasze Przedszkole”.
Stosujemy różnorodne metody i formy pracy. Zapewniamy serdeczną, rodzinną atmosferę.
Dbamy o wszechstronny rozwój każdego wychowanka, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami, zainteresowaniami i zdolnościami.
Dzieci biorą udział w zajęciach z języka angielskiego oraz aktywnie uczestniczą w życiu Sz.P. w Wągrodnie (koncerty, teatrzyki, apele, przedstawienia artystyczne).
Stwarzamy możliwość rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych poprzez współpracę z Gminną Biblioteką w Rui.
Naszą tradycją są takie uroczystości jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, Spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Śniadanie wielkanocne, Dzień Rodziny.
Organizowane są również atrakcyjne wycieczki oraz spacery i zabawy na świeżym powietrzu.