Zestaw podręczników

Szkoła Podstawowa w Wągrodnie

Wykaz podręczników szkolnych i ćwiczeń

dla klas I – VIII szkoły podstawowej

na rok szkolny 2018/2019

klasa

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

Autor podręcznika

wydawca

Numer w wykazie MEN

szkoła podstawowa

I a

I b

Oto ja”- Klasa 1. Podręcznik polonistyczno – społeczny. Podręcznik przyrodniczo- matematyczny.(Zestaw)

K.Mucha

A.Stalmach- Tkacz

J.Wosianek

Grupa MAC S.A

803/1/2017

Oto ja”- Klasa 1. Zestaw ćwiczeń

K.Mucha

A.Stalmach- Tkacz

J.Wosianek

Grupa MAC S.A

——————-

Gold Sparks dla klasy 1

Podręcznik do j. angielskiego.

M.Szpotowicz

M. Szulc – Kurpaska

Oxford University

Press Polska z.o.o

783/1/2017

Gold Sparks 1. Zeszyt ćwiczeń do j. angielskiego.

M.Szpotowicz

M. Szulc – Kurpaska

Oxford University

Press Polska

——————–

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” Podręcznik do religii dla klasy 1 szkoły podstawowej oraz zeszyt ćwiczeń

ks. Władysław Kubik,

Teresa Czarnecka

WAM Kraków

(bez dotacji)

AZ-11-01/10-KR-1/11

II b

Oto ja”- Klasa 2. Podręcznik polonistyczno – społeczny. Podręcznik przyrodniczo- matematyczny.(Zestaw)

K.Mucha

A.Stalmach- Tkacz

J.Wosianek

Grupa MAC S.A

803/2/2018

Oto ja”- Klasa 2. Zestaw ćwiczeń

K.Mucha

A.Stalmach- Tkacz

J.Wosianek

Grupa MAC S.A

——————-

Gold Sparks dla klasy 2

Podręcznik do j. angielskiego.

M.Szpotowicz

M. Szulc ? Kurpasa

P.A.Davies

C.Graham

Oxford University

Press Polska z.o.o

783/2/2017

Gold Sparks 2. Zeszyt ćwiczeń do j. angielskiego.

M.Szpotowicz

M. Szulc – Kurpaska

Oxford University

Press Polska

——————–

Kochamy Pana Jezusa” Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej oraz zeszyt ćwiczeń

Ks. Władysław Kubik

Teresa Czarnecka

WAM Kraków

(bez dotacji)

AZ-12-01/10-KR-1/12

III a

Nasza szkoła- klasa 3″- podręcznik – edukacja zintegrowana

Nasza szkoła- klasa 3″

– podręcznik – matematyka

M.Lorek

M.Zatorska

Ministerstwo Edukacji Narodowej

——————-

Moje ćwiczenia” Zeszyt z ćwiczeniami do podręcznika Nasza szkoła dla klasy 3,cz.1-4

E. DulembaJ.Faliszewska,

G. Lech, A.Opala, I. Parlicka, A.Ziewiecka

Grupa Edukacyjna S.A

——————–

Moje ćwiczenia matematyka” Zeszyt z ćwiczeniami cz.1-4

E.Dulemba,,J.FaliszewskaG. Lech, A.Opala, I. Parlicka, A.Ziewiecka

Grupa Edukacyjna S.A

——————–

Super Sparks 3 – podręcznik

P.A.Davies,C. Graham

M.Szpotowicz

M. Szulc – Kurpaska

Oxford University

Press Polska

638/3/2014/2015

Super Sparks 3 – zeszyt ćwiczeń

P.A.Davies,M.Szpotowicz

M. Szulc – Kurpaska

C. Graham

Oxford University

Press Polska

——————-

Przyjmujemy Pana Jezusa”Podręcznik do religii oraz zeszyt ćwiczeń

Ks. Władysław Kubik

Teresa Czarnecka

WAM Kraków

(bez dotacji)

AZ-13-01/10-KR-1/13

IV a

IV b

Między nami”. Podręcznik do dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

A.Łuczak

A.Murdzek

K.Krzemieniewska-Kleban

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp. z.o.o.sp.k

867/1/2017

Język polski. „Między nami 4”. Zeszyt ćwiczeń – wersja B

A.Łuczak

A.Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. z.o.o.sp.k

—————-

Matematyka z plusem”. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

M.Karpiński

P.Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

780/1/2017

Matematyka z plusem 4.

Zeszyt ćwiczeń – wersja C

M.Dobrowolska

S.Wojtan

P.Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Sp. z.o.o.sp.k

—————

Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

B.Olszewska

W.Surdyk- Fertsch

G.Wojciechowski

Nowa Era

Spółka z.o.o.

877/1/2017

Wczoraj i dziś 4″

Zeszyt ćwiczeń.

B.Olszewska

W.Surdyk- Fertsch

G.Wojciechowski

Nowa Era

Spółka z.o.o

—————-

Tajemnice przyrody” . Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

M.Marko- Worłowska

F.Szlajfer

J.Stawarz

Nowa Era

Spółka z.o.o

863/2017

Tajemnice przyrody 4″. Zeszyt ćwiczeń.

J.Golonko, U.Moździerz, J.Stawarz ,I. Wróbel

Nowa Era

Spółka z.o.o

—————-

Junior Explorer 4. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

J.Heath, M.Crawford

M.Mrozik

K.Kłopska

Nowa Era

Spółka z.o.o

837/1/2017

Junior Explorer 4 . Zeszyt ćwiczeń

S.Clarke, M.Mrozik – Jadacka

D.Wosińska

Nowa Era

Spółka z.o.o

—————-

Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

M.Gromek

G.Klibach

Nowa Era

Spółka z.o.o

852/1/2017

Do dzieła !” Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

J.Lukas

K.Onak

Nowa Era

Spółka z.o.o.

903/1/2017

Jak to działa ?”. Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

L.Łabecki

M.Łabecka

Nowa Era

Spółka z.o.o.

295/1/2017

Lubię to !” Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M.Kęska

Nowa Era

Spółka z.o.o.

847/1/2017

Wędrując ku dorosłości.” Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej oraz ćwiczenia

red. T. Król

RUBIKON

920/1/2017

(bez dotacji)

Zaproszeni przez Boga” Podręcznik do religii oraz zeszyt ćwiczeń

Ks. Władysław Kubik

Teresa Czarnecka

WAM Kraków

(bez dotacji)

AZ-21-01/10-KR-2/112

V a

V b

?Między nami?. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej.

A.Łuczak

A.Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

867/2/2018

?Miedzy nami 5?. Zeszyt ćwiczeń ? wersja B

A.Łuczak

A.Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

——————–

?Matematyka z plusem?. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej.

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

M.Karpiński

P.Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

780/2/2018

Matematyka z plusem 5.Zeszyt ćwiczeń- wersja C

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

M.Karpiński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

——————–

?Wczoraj i dziś?. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

G.Wojciechowski

Nowa Era

Spółka z.o.o.

877/2/2018

?Puls życia?. Podręcznik biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

M. Sęktas

J.Stawarz

Nowa Era

Spółka z.o.o

844/1/2018

Puls życia 5. 5.Zeszyt ćwiczeń

J. Holaczek

J. Pawłowska

J. Pawłowski

Nowa Era

Spółka z.o.o

——————–

Planeta nowa?. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

F.Szlajfer

Z.Zaniewicz

T.Rachwał

R.Malarz

Nowa Era

Spółka z.o.o

906/1/2018

Junior Explorer . Podręcznik do języka angielskiego do klasy piątej szkoły podstawowej.

J.Heath

M.Crawford

Nowa Era

Spółka z.o.o

837/2/2018

Junior Explorer 5. Zeszyt ćwiczeń .

J.Heath

M.Crawford

Nowa Era

Spółka z.o.o

——————-

?Lekcja muzyki 5?. Podręcznik do muzyki dla szkoły podstawowej.

M.Gromek

G.Klibach

Nowa Era

Spółka z.o.o

852/2/2018

?Do dzieła ! ? Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

J.Lukas

K.Onak

Nowa Era

Spółka z.o.o.

903/2/2018

?Jak to działa ??. Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

L.Łabecki

M.Łabecka

Nowa Era

Spółka z.o.o.

295/2/2018

?Lubię to !?Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

M. Kęska

Nowa Era

Spółka z.o.o.

847/2/2018

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej oraz ćwiczenia

T. Król (red.)

RUBIKON

(bez dotacji)

Religia ?Obdarowani przez Boga? .Podręcznik do religii oraz zeszyt ćwiczeń

Ks. Władysław Kubik

Teresa Czarnecka

WAM Kraków

(bez dotacji)

AZ-22-01/10-KR-5/13

VI a

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej

A. Łuczak

A. Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

445/3/2014/2016

?Miedzy nami?. Zeszyt ćwiczeń – wersja B

A.Łuczak

A.Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

——————-

World Explorer. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

J.Heath

M.Crawford

M.Mrozik- Jadacka

J.Sochaczewska

Nowa Era

Spółka z.o.o

497/3/2014/2016

World Explorer 6. Zeszyt ćwiczeń.

S.Clarke, M.Mrozik ? Jadacka

D.Wosińska

Nowa Era

Spółka z.o.o

——————-

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M.Karpiński

P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

773/3/2016

Matematyka z plusem 6.Zeszyt ćwiczeń- wersja C

Z.Bolałek

M.Dobrowolska

A.Mysior, S.Wojtan

P.Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

——————-

?Wczoraj i dziś?. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

G.Wojciechowski

Nowa Era

Spółka z.o.o.

443/3/2014/2015

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej .

J. Stawarz

F. Szlajfer

H. Kowalczyk

Nowa Era

Spółka z o.o.

399/3/2014/2015

?Tajemnice przyrody 6 ? . Zeszyt ćwiczeń

J.Golonko,D.Marszał U.Moździerz,

T.Paczkowska

J.Stawarz

Nowa Era

Spółka z.o.o

——————–

?Jak to działa ??. Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

L. Łabecki,

M. Łabecka

Nowa Era

Spółka z o.o.

295/3/2010/2016

?Do dzieła ! ? Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

J.Kulas

K.Onak

Nowa Era

Spółka z.o.o.

326/3/2011/2015

?Lekcja muzyki?. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

M.Gromek

G.Klibach

Nowa Era

Spółka z.o.o

589/3/2014/2015

?Lubię to !?Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy VI szkoły podstawowej

M.Kęska

Nowa Era

Spółka z.o.o.

729/3/2017

?Wędrując ku dorosłości.? Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz ćwiczenia

T. Król (red.)

RUBIKON

(bez dotacji)

?Przemienieni przez Boga ? Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej.

z zeszytem ucznia.

Ks. Władysław Kubik

Teresa Czarnecka

WAM Kraków

(bez dotacji)

VII a

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

A. Łuczak, E.Prylińska

A.Suchowierska

R.Maszka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

867/4/2017

?Miedzy nami 7 ?. Zeszyt ćwiczeń – wersja B

A.Łuczak

A.Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

——————-

?Wczoraj i dziś?. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

J.Kłaczkow

A.Łaszkiewicz

S.Roszak

Nowa Era

Spółka z.o.o.

877/4/2017

?TEEN EXPLORER? podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

A.Bandis

D.Shotton

Nowa Era

Spółka z.o.o.

837/4/2017

?TEEN EXPLORER 7? Zeszyt ćwiczeń.

A.Bandis

D.Shotton

Nowa Era

Spółka z.o.o.

——————-

?MAGNET SMART 1? podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

G.Motta,A.Kubicka

J.Betleja,K.Bizukojć

S.Kołsut,D.Miedziejko

Wydawnictwo ?LektorKlett?

817/1/2017

?MAGNET SMART 1?. Zeszyt ćwiczeń.

G.Motta

Wydawnictwo ?LektorKlett?

——————–

?Matematyka z plusem 7?. Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Z.Bolałek M.Dobrowolska

M.Jucewicz

M.Karpiński, J.Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

780/4/2017

Matematyka z plusem 7.Zeszyt ćwiczeń- wersja C

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

M.Karpiński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

——————–

?Spotkania z fizyką 7 ?. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej.

G. Francuz- Ornat

T. Kulawik

M. Nawotny- Różańska

Nowa Era

Spółka z.o.o.

885/1/2017

?Chemia Nowej Ery?. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej.

J. Kulawik

T. Kulawik

M.Litwin

Nowa Era

Spółka z.o.o.

785/1/2017

?Puls życia?. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej.

M.Jefimow

Nowa Era

Spółka z.o.o.

844/4/2017

?Planeta nowa 7 ?. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

R.Malarz

M.Szubert

T.Rachwał

Nowa Era

Spółka z.o.o.

906/3/2017

?Planeta nowa 7?. Zeszyt ćwiczeń.

J.Knopik,M.Kucharska,

R.Przybył,K.Skomoroko

A.Witek- Nowakowska

Nowa Era

Spółka z.o.o.

——————-

?Do dzieła!?. Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

M.Ipczyńska

N.Mrozkowiak

Nowa Era

Spółka z.o.o.

903/4/2017

?Lekcja muzyki?. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

M.Gromek

G.Klibach

Nowa Era

Spółka z.o.o

852/4/2017

?Lubię to !?Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

G.Koba

Nowa Era

Spółka z.o.o.

847/4/2017

?Żyję i działam bezpiecznie?.Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

J.Słoma

Nowa Era

Spółka z.o.o.

846/2017

?Wędrując ku dorosłości?. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik do klasy 7 wraz z ćwiczeniami

T. Król (red.)

RUBIKON

920/4/2017

(bez dotacji)

?Jezus uczy i zbawia?- w drodze do Emaus

Ks. Z.Marek

WAM

(bez dotacji)

VIII a

VIII b

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

A.Łuczak E.Prylińska

K.Krzemieniewska-Kleban

A.Suchowierska

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

?Miedzy nami 8 ?. Zeszyt ćwiczeń – wersja B

A.Łuczak

A.Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

——————-

?TEEN EXPLORER 8? podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

A.Bandis

D.Shotton

K. Gormley

Nowa Era

Spółka z.o.o.

837/5/2018

?TEEN EXPLORER 8? Zeszyt ćwiczeń.

A.Bandis

D.Shotton

Nowa Era

Spółka z.o.o.

——————-

?MAGNET SMART 2? podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

G.Motta,A.Kubicka

J.Betleja,K.Bizukojć

S.Kołsut,D.Miedziejko

Wydawnictwo ?LektorKlett?

817/2/2017

?MAGNET SMART 2?. Zeszyt ćwiczeń.

G.Motta

Wydawnictwo ?LektorKlett?

——————–

?Wczoraj i dziś?. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

R. Śniegocki

A. Zielińska

Nowa Era

Spółka z.o.o.

877/5/2018

?Dziś i jutro?. Podręcznik wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.

J.Janicka

A. Janicki

A.Kucia- Maćkowska

T.Maćkowski

Nowa Era

Spółka z.o.o.

874/2017

?Planeta nowa?. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

T.Rachwał

D.Szczypiński

Nowa Era

Spółka z.o.o.

906/4/2018

?Planeta nowa 8?. Zeszyt ćwiczeń.

T.Rachwał

D.Szczypiński

Nowa Era

Spółka z.o.o.

???????

?Puls życia?. Podręcznik do biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.

B.Sągin

A.Boczarowski

M.Sęktas

Nowa Era

Spółka z.o.o.

844/3/2018

?Puls życia?. Zeszyt ćwiczeń

B.Sągin

A.Boczarowski

Nowa Era

Spółka z.o.o.

??????..

?Chemia Nowej Ery?. Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej.

J.Kulawik

T.Kulawik

M.Litwin

Nowa Era

Spółka z.o.o.

785/2/2018

?Spotkania z fizyką 8 ?. Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej.

G. Francuz- Ornat

T. Kulawik

M. Nawotny- Różańska

Nowa Era

Spółka z.o.o.

885/2/2018

?Matematyka z plusem?. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

pr.zb. pod redakcją M.Dobrowolskiej

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

780/5/2018

Matematyka z plusem 8.Zeszyt ćwiczeń.

M.Dobrowolska

M.Jucewicz

M.Karpiński

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Sp.z.o.o.sp.k

——————–

?Lubię to !?Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

G. Koba

Nowa Era

Spółka z.o.o.

847/5/2018

?Żyję i działam bezpiecznie?. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

J. Słoma

Nowa Era

Spółka z.o.o.

846/2017

?Wędrując ku dorosłości?. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik do klasy 8 wraz z ćwiczeniami

T. Król (red.)

RUBIKON

(bez dotacji)

Religia?Jezus uczy i zbawia?- w drodze do Emaus

Ks. Z.Marek

WAM

(bez dotacji)

GIMNAZJUM KLASA III

klasa

Tytuł podręcznika, ćwiczenia

Autor podręcznika

wydawca

Numer w wykazie MEN

III G

?Myśli i słowa?- podręcznik j. polskiego

E. Nowak

J. Gaweł

WSiP

738/3/2017

?Next Mowe 4?- podręcznik j. angielski

K. Stannet

F.Beddall

Pearson

624/4/2014/2015

?Aktion Deutsch 3?- podręcznik j. niemiecki

A.Potapowicz

Lektor Klett

727/3/2016

?Ciekawa biologia? – podręcznik

E.Kłos, W.Kofta

M.Kukier- Wyrwicka

WSiP

35/3/2016/zl

?Bliżej geografii?- podręcznik

A.Lechowicz, M.Lechowicz

E.Sulejczak

WSiP

146/3/2016/zl

?Bliżej historii? – podręcznik

K.Kowalewski

I.Kąkolewski

A.Plumińska

WSiP

61/3/2016/zl

?Świat fizyki? – podręcznik

Pr.zb. pod redakcją B.Sagnowskiej

WSiP

11/3/2010/2017

?Świat chemii? – podręcznik

A.Warchoł

D.Lewandowska

WSiP

94/3/2017/zl

?Wiedza o społeczeństwie?

P.Krzesicki, P.Kur

M.Poręba

WSiP

229/1.2/2015/zl

Matematyka 3 – podręcznik

pr.zb. pod redakcją M. Dobrowolskiej

GWO

168/3/2016/zl

?Edukacja dla bezpieczeństwa? dla gimnazjum

B.Breitkopf

D.Czyżew

WSiP

639/2013/2015

?Lekcje z komputerem?- podręcznik

W.Jochemczyk, W.Kranas

M.Wyczółkowski

WSiP

755/2015

?Jezus prowadzi i zbawia?- podręcznik do religii

Red. Ks.ZB. Marek

Wam (bez dotacji)

?Wędrując ku dorosłości?. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla uczniów klas I ? III gimnazjum wraz z ćwiczeniami

T. Król (red.)

RUBIKON

(bez dotacji)

Gramatyka i stylistyka 3- ćwiczenia

Z. Czarniecka- Rodzik

WSiP

?Next Mowe 4?- ćwiczenia

S. Gaynor, T. Siuta

Pearson

?Aktion Deutsch 3?- ćwiczenia

P. Gębal, L. Biedroń

Lektor Klett

?Świat chemii?3 – ćwiczenia

A. Warchoł

D. Lewandowska

WSiP

Matematyka 3- ćwiczenia

M. Dobrowolska, M. Jacewicz

GWO