Wydarzyło się…

10 – 11.2018

W październiku Szkoła Podstawowa w Wągrodnie przygotowała w kościele wystawę poświęconą  wielkiemu Polakowi – św. Janowi Pawłowi II. Trwająca blisko dwa tygodnie ekspozycja wpisała się w obchody stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, gdyż to właśnie słowa naszego Papieża – jak mówi Prezydent naszego kraju pan Andrzej Duda – dodawały nam otuchy w czasach walki o wolność i były dla nas drogowskazem w trudnym procesie budowy niepodległego państwa. Święty papież Jan Paweł II na zawsze pozostanie dla nas wzorem patriotyzmu i człowieczeństwa zakorzenionego w świecie chrześcijańskich wartości” – zaznaczył pan Prezydent. Jan Paweł II  przybywając z pielgrzymką do Polski zawsze najpierw całował ojczystą ziemię. Pamiętamy Jego słowa: „Ja tej ziemi ogromnie wiele zawdzięczam. Polska i Polacy w moim sercu  zajmują miejsce szczególne. Wracając do Watykanu nie opuszczam mego rodzinnego kraju, zabieram ze sobą widoki ziemi ojczystej.”

Osoba św. Jana Pawła II oraz cały jego pontyfikat uczyły i nadal uczą wszystkie pokolenia nie tylko miłości do kraju, ale również przebaczenia, szacunku, tolerancji dla drugiego człowieka. To on  zasiewał i nadal sieje w nas dobro, dlatego musimy o nim pamiętać. Temu m.in. służyła wystawa. Obejrzeli ją oprócz parafian uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wraz Dyrektorem panią Joanną Stenzel-Chomiak i wicedyrektorem panią Marią Kubas oraz władze gminy: Wójt Pan Paweł Gregorczuk i Sekretarz Pani Mariola Kądziela.

Wśród eksponatów znalazły się pamiątki związane z całym życiem Karola Wojtyły. Najstarsze mają blisko 40 lat. Dużym zainteresowaniem cieszyły się   książkowe albumy, czasopisma ,gazety, pamiątkowe monety, medale, figury, obrazy. Jeden z nich namalował Białorusin polskiego pochodzenia.

 Pamiątki dotyczące pobytu Jana Pawła II w Legnicy stanowiły oddzielną część wystawy.   Niektóre eksponaty zostały przywiezione z Rzymu. Całość ubogaciły prace plastyczne uczniów naszej szkoły- laureatów konkursu: „Jan Paweł II – Promieniowanie Ojcostwa”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wystawy cieszącej się dużym zainteresowaniem wszystkich pokoleń. Tym, którzy wypożyczyli eksponaty oraz tym, którzy pracowali przy jej tworzeniu.

     

 

     

 

 

 

09.11.2018

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbyły się uroczystości upamiętniające setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. O godzinie 11.11 wszyscy uczniowie uroczyście odśpiewali hymn Polski.

    

     

23.10.2018

W piątek, 23 października, w świetlicy w Wągrodnie odbyła się uroczystość, podczas której nasi najmłodsi koledzy i koleżanki zostali oficjalnie pasowani na przedszkolaków. Program artystyczny przygotowany pod okiem pani Weroniki bardzo podobał się zgromadzonym uczniom, rodzicom i gościom spoza szkoły. Wójt gminy Ruja pogratulował dzieciom występu a pani dyrektor osobiście pasowała każdego z nich na przedszkolaka. Dzieci otrzymały też prezenty i pamiątkowe dyplomy.

 

 

 

17.10.2018

Dzień dzisiejszy był w naszej szkole Dniem Krzykliwego Ubioru. W hallu szkoły sprzedawane były ciasta i przetwory przygotowane przez rodziców, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony był na pomoc naszemu uczniowi Hubertowi, który uległ ciężkiemu poparzeniu. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc!

                                   

15.10.2018

Obchody tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej miały miejsce w naszej szkole w poniedziałek, 15 października. We wszystkich budynkach odbyły się uroczyste akademie a uczniowie przygotowali programy artystyczne. Dodatkowo, w budynkach w Wągrodnie i Polance, odbyło się pasowanie na pierwszoklasistę połączone również z pięknymi występami.

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć a także krótkie filmy z występów dzieci można zobaczyć na naszym fanpage’u na FB. Zapraszamy!

20/21.09 2018

Sprzątanie Świata (Clean Up the World) to międzynarodowa akcja, która odbywa się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. W tym roku hasło przewodnie akcji to „Akcja segregacja – 2x więcej, 2x lepiej.”

W budynku A sprzątały dzieci z klas „0”, III, IV, V i VI. Akcją objęto teren wsi Wągrodno, drogę Wągrodno – Komorniki oraz dwa cmentarze – przykościelny i gminny. Uczniowie zebrali ok. 180 litrów plastiku i metalu, 180l szkła oraz 550 litrów śmieci mieszanych.

W budynku B dzieci z klas I, II, IV i V sprzątały teren wsi Polanka i cmentarz. Zebrano 95 litrów szkła, 95l plastiku i metalu oraz 250 litrów śmieci mieszanych.

W obu budynkach akcję poprzedziły zajęcia edukacyjne dotyczące aktualnych zasad segregacji śmieci.

Hasło dnia: „Najlepiej nie śmiecić” bardzo się dzieciom spodobało.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

05.09.2018

W Starostwie Powiatowym w Legnicy zostały wręczone nagrody uczestnikom II edycji Powiatowego Konkursu Literackiego „Nasza ziemia, nasz dom – pamiętnik pokoleń c.d.”

Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń naszej szkoły Michał Nadzieja, zajmując prestiżowe III miejsce. Uczeń przygotował pracę pod kierunkiem pani Małgorzaty Hercog-Staśko.

Obszerny artykuł oraz zdjęcia z tego konkursu znajdują się na stronie lca.pl. Link: http://edukacja.lca.pl/legnica,news,71503,Wzruszaj_ce_na_ws?

 

     

03.09.2018

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wągrodnie uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny. W budynku A w Wągrodnie uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Po mszy uczniowie, rodzice i nauczyciele zgromadzili się w hallu szkoły i odśpiewali hymn państwowy. Po hymnie, pani Małgorzata Hercog-Staśko przedstawiła zgromadzonym najważniejsze informacje dotyczące wybuchu Drugiej Wojny Światowej a następnie pani wicedyrektor Maria Kubas zapoznała zebranych z informacjami dotyczącymi nowego roku szkolnego. Po apelu uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami do sal lekcyjnych.