Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ruja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ruja”

 

Dnia 1 sierpnia b.r. oficjalnie rozpoczęła się realizacja projektu pn:

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ruja

 Projekt będzie trwał  d 01.03.2014 do 31.08.2014r.   Celem ogólnym  projektu jest podniesienie jakości pracy 2oddziałów przedszkolnych w 1SP w Gminie Ruja poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

Miejscem realizacji projektu jest Szkoła Podstawowa w Wągrodnie.

Projekt ma wartość 174 540 zł i jest w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z planowana realizacją projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ruja”w terminie 01.03.2014-31.08.2014   Wójt Gminy Ruja powołał do pracy w ramach projektu zespół zarządzający projektem:

  1. Koordynator projektu- Katarzyna Kochan

  2. Skarbnik Gminy-Aleksandra Piekarska

  3. Inspektor ds.obsługi finansowo-ksiegowej- Halina Poręba

  4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wągrodnie- Maria Kubas

  5. Inspektor ds.budownictwa- Andrzej Gadżała

  6. Pedagog szkolny- Joanna Czapka-Kowalska


***

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ruja”

 

Co nowego w oświacie?

 Dnia 10.03.2014 roku odbyło się  1 spotkanie Wójta Gminy Ruja Roberta Chruściela z zespołem koordynującym projekt pn. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ruja”.

W czasie spotkania omówiono planowane  zadania wynikające z projektu.
W dalszej części przedstawiono zakres prac jakie muszą być wykonane przy projekcie przez osoby koordynujące projektem.
Sfinalizowanie wszystkich przedsięwzięć projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ruja” przyczyni się zmniejszenia   nierówności  w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, jak również podniesie jakość pracy 2oddziałów przedszkolnych w 1SP w Gminie Ruja poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie 01.03.2014-31.08.2014.

 Było to pierwsze  spotkanie Wójta Gminy z Zespołem realizującym projekt  w bieżącym roku szkolnym.