„JEDEN-ZERO DLA NIEBA” – z jasełkami poza szkołę

Na zaproszenie ks. Wiesława Złotka uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wągrodnie z budynku B w Rui przygotowani przez panie: Malwinę Skultecką i Wioletę Zielińską 19 stycznia 2020r. w Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim wystawili bożonarodzeniową inscenizację obrazującą walkę dobra ze złem pt. „Jeden zero dla nieba”. Spotkanie w kościele zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd prowadzonym przez uczniów z budynku A w Wągrodnie pod kierunkiem pani Zofii Laszkiewicz.

Finish Reading: „JEDEN-ZERO DLA NIEBA” – z jasełkami poza szkołę

„Szkoła pamięta”

Motto: „Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”

 Józef Piłsudski (z książki „Myśli, mowy i rozkazy”)

 

Udział Szkoły Podstawowej w Wągrodnie w akcji „Szkoła pamięta”.

W dniach  18-25 października 2019r. uczniowie Szkoły  Podstawowej w  Wągrodnie z budynku A i B wzięli udział w akcji „Szkoła pamięta”.

W tym czasie udaliśmy się na trzy cmentarze: dwa w Wągrodnie i jeden w Rui, aby uporządkować bezimienne, opuszczone groby, ale również by podkreślić wartość społeczno-moralną, jaką jest obowiązek pamięci o przeszłości, a więc o zmarłych, tych bliskich, a także i tych, którzy zapisali się w historii  ogólnonarodowej i lokalnej. Uczniowie przynieśli znicze, które w atmosferze zadumy mogli zapalić na grobach. Młodzież modliła się nie tylko za bliskich zmarłych, ale także przy mogile  żołnierza II Armii Wojska Polskiego oraz w miejscu spoczynku koleżanki ze szkoły, która kilka lat temu przegrała walkę z chorobą. Pamiętała również o proboszczach miejscowej parafii pochowanych przy kościele w Rui. Szczególny wymiar miała modlitwa za nauczycieli, którzy uczyli w naszej szkole. Wspomnienia o nich zostały uczniom przekazane nie tylko przez wychowawców, ale także przez rodziców i dziadków. Podobnie o żołnierzu Wojska Polskiego z czasów II wojny światowej.

 

Na koniec  nasi uczniowie  podeszli  pod Krzyż, aby uczcić pamięć bohaterów poległych za wolność ojczyzny, przede wszystkim tych,  których miejsce pochówku nie jest znane.

W ostatnim dniu akcji 25 października  przybyliśmy   w miejsce upamiętniające bohaterów szczególnie ważnych dla naszej lokalnej społeczności. Zgromadziliśmy się przy pomniku  poświęconym żołnierzom  VIII Drezdeńskiej Dywizji Piechoty im. Bartosza Głowackiego biorącym udział w zwycięskim pochodzie nad Nysę w 1945 r. W geście szacunku dla ich dokonań zapaliliśmy znicze.

 

 

Zorganizowana akcja „Szkoła pamięta”  była  okazją, aby przybliżyć dzieciom i młodzieży zwyczaje oraz tradycje związane ze zbliżającym się świętem zmarłych, uwrażliwić ich na „potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach”, zarówno tych wielkich, jak i tych mało znanych. 

Uczniowie z zaangażowaniem wzięli udział w przedsięwzięciu. Łączymy nadzieję, iż podjęte działania wejdą na stałe do tradycji naszej szkoły.